وحید میگه :
طبیعتا پسرم ، از لحاظ ظاهر ساده ی متمایل به اسپورت رو میپسندم . از لحاظ باطن سعی می کنم برای ارزش هام دلیل داشته باشم . کتاب میخونم ، فیلم می بینم اما بیشتر از این ها فکر می کنم .
شوخ طبعم .
در پی دوره ی جدیدی از زندگیم هستم .
بقیه ی معرفی هم بر گردن دیالوگ ها ...
 
یاسی میگه :

یه دخترم...

به نظر خودم طبیعی...

ب نظر مردم از فضا اومده!

چیزایی ک باید بفهممو نمیفهمم...

چیزایی ک نباید بفهممو میفهمم!

عاشق همه چی! (بجز بندپایان>_< )

درحال شناختن... ^_^