سلام به همه ^_^

امشب رسما دیالوگی شدم...

شروع با اولین سوال : در دیالوگ به کجا باید برسیم؟

دیالوگ برای من یه دریچه س ب دنیای سوال...

مثل پلی ک بین اندیشه های مختلف ارتباط برقرار میکنه...

میتونم از این پل بگذرم و بین باور ها و ارزش ها و دیدگاه های مختلف سفر کنم...

با شنیدن ، میتونم ب یه شناخت نسبی از طرفم برسم...

و با گفتن حرفام ب یه آرامش نسبی میرسم ک حاصل شنیده شدنه :)

قرار نیست صرفا ب یه پاسخ درست و معین برسم...

بلکه قراره محدوده ی تفکراتم گسترش پیدا کنه...ارزشهام سبک سنگین بشه...و باورای درست و غلطم مشخص بشه...

دید گسترده ، انتخاب ارزش های باارزش تر و حذف باورای غلط...باعث میشه کامل تر بشم...

دیالوگ شروع راهیه که قراره منو به آرامش ، شناخت و تکامل نسبی برسونه. ^_^