دیالوگ...
یکی از ساده ترین راه ها برای اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن بیشتر از قبل بدونیم.
طعم شیرین فکر کردن رو باهم بچشیم.
باهم بحث کنیم.
جایی که باورهامون رو بدون هیچ ترسی بیان کنیم.
بفهمیم چقدر فلان عقیده مون درسته...
یا نه ما اشتباه فکر میکردیم و بهتره تغییر کنیم.
یه جور خونه تکونی فکر ...با کمک هم دیگه^_^
این است تولید ملی....دیااالوگD: